Andragogia Group

Poradnictwo szkolenia konsulting

Oferta

Rynek się zmienia. To sygnał dla pracodawców, że warto dbać i inwestować w pracowników, by to   z kolei przełożyło się na ich lepszą i efektywniejszą postawę .

      https://www.facebook.com/andragogiaszkoleniakonsulting/

        
 1. Warsztaty – style myślenia i style działania  na bazie metodologii  FRIS  (FAKTY, RELACJE, IDEE, STRUKTURY) .
 2. Komunikacja interpersonalna, badanie osobowości .
 3. Trening rozwojowy w kontekście komunikacji z trudnym klientem-  szkolenie dla pracowników służb społecznych.
 4. Warsztaty dla menadżerów – budowa zespołów zadaniowych w oparciu o metodologię FRIS.
 5. Kreatywne, antystresowe warsztaty terapeutyczne za pomocą tańca i ruchu.
 6. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród młodzieży -praca z uczniem o szczególnych potrzebach rozwojowych. Odpowiedzialnośc prawna nieletnich – szkolenie dla dyrektorów, psychologów, pedagogów oraz nauczycieli-wychowawców szkół podstawowych  i średnich.
 7. Szkolenia  adaptacyjne:
  • dla mniejszości społecznych
  • dla repatriantów, migrantów
  • dla  zakładów penitencjarnych
 8. Warsztay aktywizujące seniorów.
 9.  Poradnictwo/doradztwo:
  • andragogiczne
  • zawodowe/
  • rodzinne, par,
  • coaching  life.
 10. W ramach ochrony praw człowieka – organizujemy Żywe Biblioteki  pod patronatem Human Library Organization – non profit.
 11. Wrocław na Językach Świata – non profit
 12. Udzielanie pomocy psychopedagogicznej osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
Zarejestruj się:   
* Pola wymagane